Vanaf Dollar toiletfonds tot spoggerige Varia

Written by Hannes Nienaber

NewsGWynandMoolman School of Rugby | Vanaf Dollar toiletfonds tot spoggerige Varia - School of RugbyDie Hoërskool Monument van Krugersdorp het verlede week vir die tweede keer die Varia-gebou ingewy. Die lewende legende van Monnas Esté Pienaar was soos 33 jaar gelede ook by die inwyding teenwoordig en het die gaste by die geleentheid meer vertel oor die ontstaan van die Varia.

Pienaar het vertel hoe die sogenaamde Dollar Toiletfonds van 1984 tot die spoggerige nuwe Varia wat onlangs onthul is.

"Die destydse skoolhoof Mnr. Van Buuren het die te kort aan fasiliteite by die sportgronde geidentifiseer. Besoekende skole moes ver stap na die badkamers wanneer hulle hier kom speel het. Hy het 'n rekening geopen en ons het onder andere vetkoeke en pannekoeke gebak om die vonds aan te vul. Die fonds het later as die Dollar Toiletfonds by die skool bekend gestaan," het Pienaar gesê.

In 1985 is Mnr. Van Buuren bevorder tot inspekteur aan die Oos-Rand en mnr. Salie van der Wal is as nuwe hoof van Monnas aangestel. Van der Wal het toe die inisiatief geneem om die projek verder uit te brei deur te besluit dat daar "'n klein intieme saaltjie" saam met die toilette gebou moet word. 

"Die kinders het toe stene, balkonne, dakteëls en vensters op 'n vorm verkoop as geldinsamelings projek. As jy 'n baksteen wil koop kos dit jou bv. R10, 'n venster R20, 'n skuifdeur R50 en as jy die hele gebou wil koop R500. Elke Vrydag het mnr. Van der Wal aangekondig hoeveel stene, venters, balkonne en skuifdeure verkoop is - dan het die klas wat die meeste verkoop het die geleentheid gehad om saam met hom die bouperseel te besoek," het Pienaar vertel. 

Dié Witbul Mekka het uiteindelik in 1987 die lig gesien toe Pienaar die funksie gereël het om die Varia te open. 'n Volle 33 jaar later was dit weer danksy ouers van die skool en met Pienaar teenwoordig wat die Varia se opgradering vir die skool se 100ste bestaansjaar in 2021 op gepaste wyse gevier is. 

Die argitek vir Die Varia was Hans Botha en die bouaannemer, Jannie de Kock, albei voormalige ouers van die skool. Vir die verbeterings tot die Varia in 2020 was dit weer ouers soos Gert van Wyk (SA Broking Services) en SR Kontruksie wat die opgradering hanteer het. 

Daar was destyds 'n kompetisie gewees om die gebou 'n naam te gee en die wenner was Melissa Nieuwoudt wat met die naam Die Varia vorendag gekom het. En soos destyds met die inhuldiging in 1987 was die naam oor die jare gepas vir 'n plek waar verskeie mense bymekaarkom. 

FOTO: Trompie van der Berg

[powr-comments id="0444fc41_1606221216946"]

X

Function disabled

Right click disabled - please refresh page to continue.